Van inspiratie naar actie: de ‘Zeeuwse route naar een circulaire economie’

,,De circulaire economie is onontkoombaar. Er is een nieuw economisch systeem nodig waarbij we ons fundamenteel anders organiseren. We weten nu dat we ons kunnen richten op het leveren van diensten/performance in plaats van producten, om zo anders om te gaan met onze natuurlijke hulpbronnen. De Nieuwe Economie is een economie waar men door zaken te doen of een beroep uit te oefenen een positieve bijdrage levert aan de sociale en ecologische leefomgeving.” Pascal Elegeert van Switch zette zo de toon op de druk bezochte bijeenkomst ‘De Zeeuwse route naar een circulaire economie’ voor mensen uit onderwijs, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheden. Hij riep de aanwezigen op na te denken over de bijdrage die zij aan de transitie kunnen leveren. In enkele blogs gaan we daar nader op in. Vandaag zoomen we in op de bijdrage van Antoine Heideveld, directeur van Het Groene Brein.

2 7 Switch 2017 20170119_152850

Het Groene Brein is een landelijk netwerk dat zich via het verbinden van kennis en mensen  inzet voor het versnellen van de transitie naar een nieuwe economie.

Volgens de Ellen MacArthur Foundation (McKinsey) kan Europa jaarlijks €300 tot €550 miljard besparen op materiaalkosten door transitie naar een circulaire economie. TNO berekende voor Nederland een kostenbesparing van €7,3 miljard, 54.000 extra arbeidsplaatsen en een sterke reductie van de milieudruk.

Heideveld: ,,De wetenschap komt dagelijks met verontrustende onderzoeken. Van sommige cijfers schrik ik zelfs. Nu is het tijd om grote stappen te maken.” Hij pleitte voor structurele oplossingen en het opzetten van een regionale community. Hierdoor kun je alle regelingen en partijen in de regio toegankelijk maken en ontstaat er ook een plek waar je al je vragen kunt stellen en waar je van elkaar kunt leren.

Circulair ondernemen loont: ,,Interface maakt vloertegels van oude visnetten die worden ingekocht bij vissers in ’s werelds armste kustgebieden. Je hebt kroketten van op koffiedrab gekweekte champignons, RAU architecten ontwerpt duurzaam en restaurant InStock zet voedselverspilling op de kaart door te koken met onverkochte producten van supermarkten. Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen Heinz, AH en een afvalverbrander waardoor studenten nu voedingssupplementen maken van tomatenoverschot. Daar zien en pakken ondernemers kansen! Deze bedrijven hebben een andere manier van kijken naar eigendom en servicemodellen. Het gaat lang niet altijd om technische innovatie. Soms draait het alleen maar om de juiste partijen bij elkaar te brengen en samen aan het werk te gaan.”

SDR Zeeland Opening-01

In de haven van Vlissingen werken onder de naam Sloewarmte B.V sinds 2016 een aantal bedrijven samen om restwarmte opnieuw te benutten. De restwarmtekoppeling levert een flinke bijdrage aan een duurzame Zeeuwse zeehaven door besparingen op het energieverbruik en vermindering van CO2 uitstoot.

Hoe kunnen bedrijven circulaire principes gaan toepassen?

Hoe kunnen die koplopers ons helpen tot stappen in onze eigen bedrijfsvoering? Heideveld wees de ondernemers in de zaal erop dat er goede informatie beschikbaar is waar zij mee aan de slag kunnen. Studenten hebben, op basis van vragen van ondernemers, 150 rapporten wereldwijd doorgenomen om de meest recente informatie te bundelen in kenniskaarten: hetgroenebrein.nl/kenniskaarten. Er zijn best practices bij elkaar gebracht en inspirerende casussen verzameld in een databank. Zo’n 100 bedrijven zijn hierop te vinden. Overigens weinig tot geen Zeeuwse bedrijven, waarop er meteen een aantal reacties kwamen uit de zaal van bedrijven die zich hier wel voor willen aanmelden.

Sleutelrol voor onderwijs

Het onderwijs kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkelingen. Heideveld: ,,Organiseer  challenges voor jongeren en geeft Student Companies circulaire opdrachten mee.” Zoek ook hier samenwerking: ,,Er is een Student StartUp voor circulaire bedrijven, waar je een beroep op kunt doen om initiatieven van studenten verder te brengen. “ Je kunt dus hulp inroepen.

Dat deed de Provincie Zeeland bijvoorbeeld: ,,Zij wilden hun bushokjes gaan vervangen. En dan het liefst zo circulair mogelijk. Hiervoor hebben we met de studenten van Finding Roots een snelkooksessie georganiseerd. Het resultaat was dat deze jongeren hun bevindingen mochten presenteren aan de inkoopafdeling van de Provincie. Deze namen de adviezen mee in hun aanbesteding. Dus overheden: als je daar je best voor doet, kun je je uitvraag circulair maken!”

2017 2 7 kerst-inspiratie-800-greengrow

Stimuleer circulaire producten en diensten

Heideveld adviseert ons allemaal de markt van circulaire producten te stimuleren: ,,Denk daarbij ook aan presentjes en het samenstellen van kerstpakketten voor bedrijven, met nieuwe lokale en circulaire producten. Dat doen we nog erg weinig. En als je een nieuwe wasmachine nodig hebt, kijk dan eens naar nieuwe concepten als Bundles. Zij leveren wasdiensten. Je kunt bij Bundles een abonnement afsluiten op witgoed. Je bent dan geen eigenaar, maar gebruikt de diensten van het apparaat, je betaalt dus eigenlijk voor wasbeurten.”

Op 19 januari is meer aan bod gekomen. Gesprekken met onderwijsmensen en met ondernemers leidden tot tal van aanbevelingen en acties. En er is een Zeeuwse ‘Community of Practice (CoP) Circulaire Economie & Onderwijs’ opgericht. Dit nieuwe samenwerkingsverband stimuleert en begeleidt ondernemers naar een circulaire bedrijfsvoering en stoomt Zeeuwse studenten klaar voor de arbeidsmarkt van morgen. Daarover een volgende keer.

Was u erbij? Wat was voor u de waarde van deze middag? Was u er niet bij? Wat heeft u nodig om stappen te zetten naar een circulaire economie?

Nico Out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

X

Pin It on Pinterest

X