Circulaire economie

Transformatie levert waarde en levenskwaliteit op

Wat is Circulaire economie?

In ons huidige economische systeem zetten we grondstoffen om in producten. Als ze ‘op’ of afgedankt zijn resteert afval, dat we opslaan of verbranden. Een deel van het afval wordt hergebruikt of gerecycled. Dat levert meestal goederen of grondstoffen op van lagere kwaliteit. Zo vernietigen we elk jaar miljarden euro’s en bovendien putten we de eindige voorraad grondstoffen uit. Onze energiehuishouding is net zo inefficiënt geregeld. En in een groot deel van de wereld wordt ook de waarde van het menselijk kapitaal te kort gedaan. Mensen werken vaak in slechte omstandigheden en krijgen weinig betaald.

De negatieve effecten van het lineaire systeem worden niet in de prijs verwerkt, maar afgewenteld. Op de overheid die met belastgeld problemen moet oplossen. Of op de leefomgeving die aan kwaliteit inboet. Ook de natuur gaat er in het lineaire systeem voortdurend op achteruit.

Het optimaliseren van bestaande processen biedt geen fundamentele oplossing. Die is er wel als we het lineaire systeem loslaten en vervangen door een circulair systeem. Materiaal en ontwerp leiden tot producten, die na gebruik volwaardig in de kringloop terugkomen. Het afval van de een is de grondstof voor de ander. In een circulaire economie gaan we ook zo met energie om. En is arbeid geen sluitstuk in de keten. Wie goed betaald wordt en in verantwoorde werkomgeving verkeert voegt ook als consument en burger waarde toe. Dat kan als we in de prijs die we betalen ook de kosten opnemen die productie en consumptie op langere termijn met zich meebrengen.

De transformatie naar een circulaire economie kost geld en moeite, maar levert waarde en levenskwaliteit op. En is op termijn winstgevender dan het oude systeem.

De economie opnieuw uitvinden is niet eenvoudig. Maar het is eerder gelukt. We zijn van nomaden, boeren geworden en hebben de industriële revolutie ontketend. Met een stijging van welvaart en welzijn voor veel mensen. Maar waardevermindering op andere punten. Nu is het tijd voor een volgende stap. We hebben de kennis en de techniek. En er is geld. Kunnen we ook de mentale omslag maken?

Voorlopers als Thomas Rau bewijzen dat als je dat doet die nieuwe manier van ondernemen minstens zo winstgevend kan zijn dan de oude. In een kenniseconomie als Nederland liggen de exportkansen voor circulair werken voor het grijpen. Zeker in een provincie als Zeeland die alles in zich heeft om de omslag naar een circulaire economie te realiseren.

X

Pin It on Pinterest

X